Cách dùng neither either so too

Các từ bỏ "so", "too", "either", "neither" có cùng nghĩa gần như lại được sử dụng trong số những ngữ cảnh không giống nhau trong cả ngữ pháp cùng giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách dùng neither either so too

*

Muốn có chứng từ TOEIC nhanh chóng? tham khảo ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too cùng So tức là “cũng vậy”

Khi kể lại một điều giống bạn đã nói trước, ta rất có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một lốt phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tế người ta thường dùng động từ quan trọng đặc biệt (động tự khiếm khuyết, trợ rượu cồn từ) nhằm nói gọn nhẹ thay vày phải tái diễn cả câu.

-“So” đặt ở đầu câu, sau “So” buộc phải mượn trợ đụng từ tương xứng đi ngay thức thì sau nó cùng đứng ngay thức thì trước nhà ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either và Neither tức thị “cũng không”

Khi người thứ nhất nói một điều lấp định và tín đồ thứ hai nói y hệt như vậy, rất có thể dùng nhì từ này.

-“Either” đặt ở cuối câu, sau một vết phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt tại đầu câu, sau Neither là cồn từ đặc trưng (động từ khiếm khuyết, trợ hễ từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm:

Chú ý nhé: Sau Neither không tồn tại not, chúng ta có thể nhớ Neither = not + either, do vậy đã gồm neither thì không đề nghị not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither vày I.

Bạn bị mất cội tiếng Anh sẽ lâu? bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng chưa hiệu quả? tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

Bài tập về Much Many bao gồm đáp án

Bài 1: cần sử dụng too xuất xắc either để điền vào nơi trống.

We often go swimming in the summer, and they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come khổng lồ the tiệc ngọt last night, và Minh.... Mai will buy some oranges và pineapples. I............. They don’t want to go out tonight, và we.................. The pineapples aren’t ripe, and the bananas................ Nhì is hungry and his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim and his brother......................................

Bài 2: sử dụng so tuyệt neither nhằm điền vào địa điểm trống.

I ate bread và eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t like pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the buổi tiệc ngọt last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go to lớn Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how to lớn cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: sử dụng too tốt either để điền vào vị trí trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: sử dụng so xuất xắc neither nhằm điền vào nơi trống.

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua các thông tin nhưng anh ngữ Athena đã cung cấp ở nội dung bài viết trên dành riêng cho các bạn trẻ đang luyện thi TOEIC và đề nghị nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Chúng ta cũng có thể sưu khoảng thêm các trường hợp sử dụng too/so, netheir/either trong những bài thi demo TOEIC và tài liệu toeic nhưng anh ngữ Athena cung ứng tại khóa đào tạo TOEIC để đạt tác dụng tốt nhất lúc thi thật. Chúc chúng ta ôn thi thành công!