Chuyển đổi câu trong tiếng anh

*

Các cấu tạo viết lại câu có lẽ đã khôn cùng quen thuộc so với Những bạn đang học giờ Anh và kết cấu này cũng thường xuyên được sử dụng trong số đề thi, cũng giống như là trong đời sống hàng ngày. Trong nội dung bài viết ngày bây giờ bestbocadoctor.com vẫn tổng thích hợp cho các bạn các cấu tạo viết lại câu trong tiếng Anh thông dụng, giúp các bạn tự tin giao tiếp hoặc dành riêng trọn điểm 10 trong các đề thi nhé! Cùng bắt đầu học về chủ đặc điểm đó thôi.

Bạn đang xem: Chuyển đổi câu trong tiếng anh

1 – kết cấu viết lại câu được áp dụng khi nào?

Cấu trúc viết lại câu hoàn toàn có thể được áp dụng khi:


*

Khi bạn muốn dùng một dạng không giống của trường đoản cú ngữ Dùng một cấu tạo hay hơn trong tiếng AnhChuyển câu từ bỏ dạng câu chủ động sang câu bị động Chuyển từ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp Sử dụng trong trường hợp hòn đảo ngữ trong tiếng Anh

2 – những loại cấu tạo viết lại câu thông dụng 

Sau phía trên bestbocadoctor.com vẫn tổng hợp giúp các bạn các cấu trúc viết lại câu nhưng mà thường được sử dụng trong số đề thi trong giờ đồng hồ Anh. Hơn nữa đây cũng là một trong dạng bài bác khá khó trong số đề thi học viên giỏi các bạn nhé!

2.1 – Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân 

Since, As, Because + S + V + … 

=> Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because the weather is bad, we can’t go to lớn the market. 

=> Because of the bad weather, we can’t go to the market.

2.2 – cấu tạo too (không thể …) 

S + V + too + Adj. + lớn V 

=> S + V + tobe + not + Adj. + enough + lớn V 

Ví dụ: Mary is too short lớn wear that skirt. 

=> Mary is not tall enough to lớn wear that skirt.

2.3 – biến đổi câu trong giờ Anh có các từ, các từ có nghĩa “mặc dù”

Although/Though/Even though + S + V + … 

=> Despite/ In spite of + Noun/ V-ing 

Ví dụ: Although the weather was bad, we went khổng lồ work on time. 

=> In spite of the bad weather, we went khổng lồ work on time.

2.4 – cấu trúc so that và such that (quá .. Cho mức)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that 

=> too + Adj. (for somebody) + to lớn V 

Ví dụ: These skirts are so big that I can’t wear it. 

=> These skirts are too big for me to wear.

2.5 – biến hóa câu If not sang trọng unless

If … not đổi thay Unless … 

Khoá học tập trực con đường bestbocadoctor.com ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học hầu như lúc phần đa nơi rộng 200 bài học, cung ứng kiến thức toàn diện, thuận lợi tiếp thu với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành cho:

☀ chúng ta mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học giờ Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời gian eo không lớn nhưng vẫn muốn muốn tốt Tiếng Anh.

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm ngân sách chi tiêu học tiếng Anh tuy thế vẫn đạt công dụng cao


Lưu ý: không được chuyển đổi dạng câu đk chính

Ví dụ: You will be sick if you don’t stop eating.

You’ll be sick unless you stop eating.

2.6 – Viết lại câu tiếng anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì) 

S + V + … + thời gian tốn

 It takes/took + someone + thời gian tốn + lớn V 

Ví dụ: Po eats that banh mi in 15 minutes. 

It takes Po 15 minutes lớn eat that banh mi.

2.7 – cách viết lại câu tiếng anh với cấu tạo This is the first time 

This is the first time + S + have/has + V3/-ed 

=> S + have/has + never (not) + V3/-ed + before 

Ví dụ: This is the first time I have watched this film. 

=> I have never watched this film before.

Xem thêm:

2.8 – kết cấu It’s (high/about) time

S + should/ought to/had better + V … 

=> It’s (high/about) time + S + V2/-ed … 

Ví dụ: You‘d better clean your room. 

 => It‘s (high/about) time you cleaned your room.

2.9 – cấu trúc viết lại câu hardly when với no sooner than 

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed 

No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed 

Ví dụ: As soon as I go home, my mom cooked the meals. 

=> Hardly had I gone trang chủ when my mom cooked the meals. 

=> No sooner had I gone trang chủ than my mom cooked the meals.

2.10 – Sử dụng kết cấu prefer và would rather

S + prefer + doing sth to doing sth 

S + would rather + vì chưng st than vị st 

Ví dụ: I prefer eating bananas to eating strawberries. 

I would rather eat bananas than eat strawberries.

2.11 – Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather 

S + would prefer + sb + to lớn V

S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay at trang chủ alone. 

I would rather you not stayed at trang chủ alone.

2.12 – cấu trúc viết lại câu cùng với not worth (không đáng)

To be + not worth + V-ing 

There + be + no point in + V-ing 

Ví dụ: It’s not worth discussing with her. 

There’s no point in discussing with her.

2.13 – Sử dụng kết cấu viết lại câu cảm thán How với What 

S + be/V + adj/adv 

Chuyển thành: How + adj/adv + S + be/V (chia theo S)

Ví dụ: Lan eats slowly. 

How slowly Lan eats!

S + be + adj 

Chuyển thành: What + a/an + adj + N 

Ví dụ: He is so smart. 

What a smart boy!

2.14 – Began/ started (bắt đầu)

S + began/ started + lớn V/ V-ing + ago 

=> S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: I started lớn study English 10 years ago. 

=> I have studied English for 10 years.

Lưu ý: 

Since bạn cần đi với một mốc thời hạn ví dụ in 2017For bạn phải đi với khoảng thời hạn ví dụ 10 years

2.15 – Sử dụng kết cấu would prefer cùng would rather 

S + would prefer + sb + to lớn V 

=> S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to go out. 

I would rather you not went out.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền vày bestbocadoctor.com xây dựng, cung ứng đầy đầy đủ kiến thức nền tảng gốc rễ tiếng Anh bao hàm Phát Âm, từ bỏ Vựng, Ngữ Pháp cùng lộ trình ôn luyện bài bản 4 khả năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành cho:

☀ học tập viên phải học bền vững nền tảng giờ Anh, tương xứng với hầu như lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên buộc phải tài liệu, lộ trình cẩn thận để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên nên khắc phục nhược điểm về nghe nói, từ bỏ vựng, bội nghịch xạ giao tiếp Tiếng Anh.


Qua bài viết này bestbocadoctor.com đã cung ứng cho chúng ta 15 cấu trúc thông dụng độc nhất để dùng cho cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh. Chúng ta hãy nhớ luyện tập thật nhiều để rất có thể nhớ và vận dụng thật đúng các cấu trúc viết lại câu này nhé. bestbocadoctor.com chúc các bạn học thật tốt và sớm đoạt được được giờ đồng hồ Anh.