MỘT NĂM TRƯỚC MẸ 40 TUỔI

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Một năm trước mẹ 40 tuổi

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Search tuổi của mỗi người hiện nay.


Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của nhị chị em hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi với em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm ngoái tổng số tuổi của nhì cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi phải tổng số tuổi của nhị cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ biểu lộ tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không chuyển đổi theo thời hạn nên ta có sơ đồ vật sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang lại BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bằng hữu không đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi anh cùng em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không chuyển đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi của hai bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. phải gỉai một câu hỏi phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi nhì người.

Sau kia giải như loại 1.

Ví dụ 6.Cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của hai mẹ con lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ thiết bị tuổi của hai bà mẹ con từ thời điểm cách đây 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không biến đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi bà mẹ và tuổi bé khi chị em gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới khi tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Search tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không biến đổi theo thời hạn nên ta có sơ trang bị sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh đôi mươi tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ thân gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ vật sau:

*


Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi bé hiện nay.

Tuổi con bây giờ là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhị cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ dùng sau:

*

Nhìn vào sơ đồ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ thiết bị sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính tuổi với các số trường đoản cú nhiên, tiếp đến ta vận dụng các phương pháp đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là 1 phần thì tuổi ông bây giờ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm kia là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông con cháu không đổi khác theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ đồ vật sau:

*

Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây chừ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bởi tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây chừ thì tổng thể tuổi của nhị cô cháu bởi 96 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.

Xem thêm:

Hiện ni tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ bây giờ thì tổng số tuổi của hai bà bầu con bởi 79 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi với kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Toàn bô tuổi của hai bà mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Search tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba chị em con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm bà mẹ hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống cho 100 tuổi nhằm thấy con cháu bà thành công !”. Bạn hãy tính tuổi cháu bây giờ (biết rằng tuổi của bà và cháu rất nhiều là số từ bỏ nhiên)


Chuyên đề tính tuổi khá đa dạng và phong phú bài tập nên đòi hỏi học sinh buộc phải tư duy và suy luận tổng hợp. Đối với những em học tập toán lớp 4 thì cần nắm rõ được cách thức sơ thứ để vận dụng làm bài. Còn so với các em học tập toán lớp 5 thì cần vận dụng đa dạng mẫu mã phần sơ đồ, giám sát và đo lường các câu hỏi mức độ khó hơn về tính tuổi ba thời điểm, … Dưới đây hệ thống giáo dục trực con đường vinastudy.vn sẽ hướng dẫn, phân tích chi tiết các dạng bài xích tập chủ đề các bài toán tính tuổi. Mời quý phụ huynh, thầy cô và những em học sinh cùng xem thêm !

1-Những kỹ năng và kiến thức cần lưu ý

_Các bài bác toán về tính tuổi ở trong dạng toán tất cả lời văn điển hình nổi bật : tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

_Đối với dạng toán này, người ta thường dùng phương thức chia tỉ lệ để giải, trong đó, sử dụng sơ trang bị đoạn trực tiếp để biểu lộ mối quan hệ nam nữ giữa những đại lượng tuổi trong từng giai đoạn (trước đây, hiện thời và sau này).

_Hiệu số tuổi của hai bạn không thay đổi theo thời gian.

_Trong các bài toán về tính tuổi, ta thường gặp mặt các đại lượng sau:

+ Tuổi của A với B;

+ tổng thể tuổi của A cùng B;

+ Hiệu số tuổi của A và B;

+ Tỉ số tuổi của A với B;

+ những thời điểm tính tuổi của A cùng B (trước đây, bây giờ và sau này).

Dạng 1: cho thấy thêm tổng với tỉ số tuổi của hai bạn

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đây 8 năm tổng số tuổi của hai người mẹ bằng 24 tuổi. Bây giờ tuổi em bằng $frac35$ tuổi chị. Tìm tuổi của từng người bây chừ ?

Giải

Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của hai chị em hiện thời là :

24 + 8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ thứ sau:

1

Tuổi em bây giờ là:

40 : ( 3 + 5 ) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2: Hai thời gian trước tổng số tuổi của nhì cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện thời 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của từng người bây giờ ?

Giải

Sau từng năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhì cô cháu bây chừ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ thể hiện tuổi cô với tổi cháu hiện nay:

2

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : ( 7 + 2 ) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi.

Dạng 2: cho thấy hiệu cùng tỉ số tuổi của hai người

Loại 1. Cho biết thêm hiệu số tuổi của nhị người

Cách giải

_Dùng sơ đồ vật đoạn trực tiếp để màn trình diễn hiệu và tỉ số tuổi của hai fan ở thời điểm đã cho.

_Nhận xét: Hiệu số tuổi của hai tín đồ bằng hiệu số phần cân nhau trên sơ đồ gia dụng đoạn thẳng.

_Tìm số tuổi ứng với 1 phần bằng nhau bên trên sơ đồ.


_Tìm số tuổi của từng người.

Vi dụ: trong năm này anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Giải

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là:

17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai đồng đội không đổi khác theo thời gian nên theo đè bài bác ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi anh với tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

3

Tuổi em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : ( 4 – 1 ) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em cho đến lúc này là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm.

Loại 2: cần giải một câu hỏi phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người

Cách giải

_Trước hết, ta giải vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

_Sau đó giải như loại 1.

Ví dụ: từ thời điểm cách đây 8 năm tuổi bà bầu gấp 7 lần tuổi con và tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con lúc đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ ?

Giải

Ta có sơ đồ bộc lộ tuổi người mẹ và tuổi con từ thời điểm cách đây 8 năm:

4_1

Tuổi con cách đây 8 năm là:

32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là:

4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu con không chuyển đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ đồ biểu hiện tuổi người mẹ và tuổi nhỏ khi tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con:

5

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết thêm tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau

Cách giải

Ta vẽ nhì sơ vật đoạn thẳng bộc lộ mối quan hệ nam nữ về tuổi của hai fan ở từng thời điểm, rồi dựa vào đó phân tích để tìm ra lời giải.

Ví dụ: Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em bây chừ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Giải

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ vật sau:

6

Tuổi em bây giờ là:

27 : 3 x 2 = 18 (tuổi)

Đáp số : 18 tuổi.

Dạng 3: cho biết tổng cùng hiệu số tuổi của nhị người.

Ví dụ: Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng hai lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhị cô cháu là 18 với hiệu số tuổi của hai cô cháu hơn tuổi chúa là 6 tuổi.

Giải. Ta tất cả sơ thứ sau:

7

Nhìn sơ đồ, ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau:

8

Tuổi con cháu là:

18 – 6 = 12 ( tuổi )

Tuổi cô là:

12 + 18 = 30 ( tuổi )

Đáp số: Cô 30 tuổi và con cháu 12 tuổi

Dạng 4: những bài tính tuổi với các số thập phân (toán lớp 5)

Cách giải

Trước hết, cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính tuổi với những số từ bỏ nhiên, kế tiếp ta vận dụng các cách thức đã trình bày ở trên nhằm giải.

Ví dụ: Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Giải. Coi tuổi cháu hiện nay là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 ( lần tuổi cháu hiện thời )

Gọi tuổi cháu 10 thời gian trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần.

10 thời gian trước ông hơn con cháu là:

10,6 – 1 = 9,6 ( lần tuổi con cháu lúc kia )

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không biến hóa theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu bây giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu trước đó 10 năm.

Vậu tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 ( lần tuổi con cháu 10 năm ngoái )

Ta gồm sơ trang bị sau:

9

Tuổi cháu hiện thời là:

10 : ( 3 – 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi ông bây giờ là:

15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

Đáp số: Ông 63 tuổi và con cháu 15 tuổi.

Dạng 5: một vài bài toán khác

Ví dụ 1: Sau một thời gian đi công tác, Hoàng trở về viếng thăm gia đình. Khi trở về đến nhà, em Hoàng nhận xét: “Trước thời gian đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng $frac14$ tổng số tuổi của những người còn sót lại trong mái ấm gia đình và lúc này tuổi anh Hoàng vẫn bằng $frac14$tổng số tuổi của rất nhiều người còn lại trong gia đình !” Hỏi gia đình Hoàng có mấy người?

Giải


Ta có sơ đồ gia dụng sau:

11

Số bạn trong gia đình không nói Hoàng là:

4 : 1 = 4 (người)

Số tín đồ trong gia đình Hoàng là:

4 + 1 = 5 (người)

Đáp số: 5 người.

Ví dụ 2: Tuổi trung bình của 11 mong thủ trong một đội nhóm bóng đá đang thi đấu trên sảnh là 22 tuổi. Còn nếu như không tính nhóm trưởng thì tuổi mức độ vừa phải của 10 ước thủ sót lại là 21,5 tuổi. Hỏi team trưởng rộng tuổi vừa đủ của toàn đội là từng nào ?

Giải

Tổng số tuổi của tất cả đội là:

22 x 11 = 242 (tuổi)

Tổng số tuổi của cả đội không nhắc đội trưởng là:

21,5 x 10 = 215 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là:

242 – 215 = 27 (tuổi)

Tuổi đội trưởng hơn tuổi trung bình của cả đội là:

27 – 22 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Chúc những con học xuất sắc !

Phụ huynh xem thêm khóa toán lớp 4cho bé tại link: mon-toan-dc3069.html

Phụ huynh tìm hiểu thêm khóa toán lớp 5 cho con tại link:mon-toan-dc2005.html

Tác giả: Vinastudy

********************************

Hỗ trợ học tập tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/