Quy định giao dịch sàn upcom

Cập nhật theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC gợi ý về giao dịch thanh toán trên thị phần chứng khoán, vận dụng tại...

Bạn đang xem: Quy định giao dịch sàn upcom


Tổng quan thị trường chứng khoán kinh doanh thị trường chứng khoán cp cách tiến hành khớp lệnh Quy định giao dịch tại HSX luật pháp chung Quy định giao dịch tại HNX Quy định giao dịch tại UPCOM
*

Bạn đã có tài khoản trên bestbocadoctor.com Việt Nam

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản tại bestbocadoctor.com Việt Nam

Mở tài khoản ngay
1. Thời gian giao dịch

Giao dịch từ sản phẩm Hai mang đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày ngủ theo quy định của cục Luật Lao động.

Giờ Giao DịchPhương Thức Giao DịchLệnh sử dụng (*)
9h00 – 11h30Khớp lệnh liên tiếp ILO

Được hủy/ sửa lệnh

11h30 – 13h00Nghỉ thân phiên
13h00 – 15h00Khớp lệnh tiếp tục IILO

Được hủy/ sửa lệnh

9h00 – 11h30 & 13h00 – 15h00Khớp lệnh thỏa thuậnLệnh thỏa thuận
(*) Ghi chú

LO – lệnh giới hạn: là lệnh sở hữu hoặc lệnh bán chứng khoán tại một nút giá khẳng định hoặc xuất sắc hơn; ghi mức chi phí cụ thể; có hiệu lực cho tới hết ngày thanh toán giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị bỏ bỏ.

2. Cách tiến hành giao dịch

Khớp lệnh liên tục: là phương thức thanh toán được hệ thống thực hiện trên cửa hàng so khớp các lệnh thiết lập và lệnh chào bán chứng khoán ngay trong khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Giá chỉ khớp là mức giá của những lệnh số lượng giới hạn đối ứng đã nằm chờ trên sổ lệnh.

Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức thanh toán giao dịch mà bên mua với bên cung cấp tự thỏa thuận với nhau về những điều khiếu nại giao dịch, sau đó thông báo mang đến công ty thị trường chứng khoán ghi nhận công dụng giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc mặt mua/ mặt bán thông qua công ty kinh doanh chứng khoán để tìm đối tác doanh nghiệp giao dịch thỏa thuận đối ứng.

3. Cơ chế khớp lệnh giao dịch

Ưu tiên về giá:

Lệnh cài với mức đắt hơn được ưu tiên thực hiện trước.Lệnh bán đi với mức giá giảm hơn được ưu tiên tiến hành trước.

Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh cài đặt hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào khối hệ thống giao dịch trước được ưu tiên tiến hành trước.4. Đơn vị giao dịch

Đối với giao dịch thanh toán khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu.

Không quy định đơn vị chức năng giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

Giao dịch thỏa thuận hợp tác không được phép triển khai trong ngày giao dịch thứ nhất của cp mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm xong giao dịch 25 ngày liên tiếp cho tới khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

5. Đơn vị yết giá/Bước giá
Loại chứng khoánPhương thức giao dịchĐơn vị yết giá
Cổ phiếuGiao dịch khớp lệnh100 đồng
Giao dịch thỏa thuậnKhông quy định
6. Biên độ giao động giá

Biên độ dao động giá nguyên tắc trong ngày so với cổ phiếu là ± 15% so với giá tham chiếu.

Giá buổi tối đa (Giá trần) = giá chỉ tham chiếu x (100% + Biên độ xấp xỉ giá)Giá tối thiểu (Giá sàn) = giá chỉ tham chiếu x (100% – Biên độ xấp xỉ giá)Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thanh toán lô chẵn triển khai theo thủ tục khớp lệnh liên tục của ngày thanh toán gần tuyệt nhất trước đó.

Xem thêm:

Đối với cổ phiếu mới niêm yết hoặc thanh toán trở lại sau khoản thời gian bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp, biên độ dao động giá trong thời gian ngày giao dịch thứ nhất là ±40% so với mức giá tham chiếu.

Đối với trường hòa hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ mang lại cổ đông hiện hữu trong thời gian ngày không tận hưởng quyền hoặc trả cổ tức bằng tiền lớn hơn hoặc bởi giá trung bình gia quyền trong ngày thanh toán giao dịch liền trước ngày không tận hưởng quyền thì biên độ dao động giá là ±40% so với cái giá tham chiếu.

7. Hình thức về thanh toán
Loại triệu chứng khoánPhong lan tiền/ cổ phiếuThanh toán tiềnThanh toán cổ phiếu
Lệnh mua/ chào bán cổ phiếuTừ T+0 mang lại T+2T+2T+2

Ghi chú:

T: là ngày giao dịch thanh toán theo cách thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Phong lan tiền so với lệnh mua, phong lan cổ phiếu đối với lệnh bán.

Thanh toán tiền: ghi giảm/tăng tiền trên tài khoản KH mua/bán cổ phiếu.

Thanh toán cổ phiếu: ghi giảm/tăng cổ phiếu trên tài khoản KH bán/mua cổ phiếu.

8. Thanh toán giao dịch lô lẻ

Phương thức giao dịch: khớp lệnh liên tiếp và thỏa thuận.

Khối lượng để lệnh tự 01 đến 99 cổ phiếu.

Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch thứ nhất của cp mới niêm yết hoặc ngày thanh toán giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có mức giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của cách làm khớp lệnh liên tục.

9. Sửa, bỏ lệnh vào phiên giao dịch

Trong thời hạn giao dịch khớp lệnh:

Chỉ được sửa lệnh (sửa giá, sửa khối lượng) cùng hủy lệnh so với lệnh chưa khớp. đồ vật tự ưu tiên của lệnh sau thời điểm sửa được khẳng định như sau:

Trường hợp sửa khối lượng giảm: lắp thêm tự ưu tiên của lệnh không núm đổi.Trường phù hợp sửa cân nặng tăng hoặc sửa giá: đồ vật tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ lúc lệnh sửa được nhập vào khối hệ thống giao dịch.

Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

Giao dịch thỏa thuận hợp tác đã triển khai trên khối hệ thống giao dịch UPCOM không được phép diệt bỏ.