Quy Tắc Trọng Âm Tiếng Anh

Trọng âm là trong số những khía cạnh vô cùng đặc biệt quan trọng nếu bạn có nhu cầu học vạc âm tiếng Anh chuẩn và hay như người bạn dạng xứ. Tương đối nhiều người Việt thường xem nhẹ đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc do dự trọng âm của từ ở đâu mà hay phiên âm như giờ việt. Hãy quan sát và theo dõi trong nội dung bài viết Tổng hợp quy tắc tiến công trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh để cố kỉnh chắc phần đa quy tắc tiến công trọng âm “chuẩn không bắt buộc chỉnh” vào tiếng thằng bạn nhé!

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Bạn đã khi nào nghe một câu nói rất cấp tốc của người quốc tế và không hiểu nhiều gì? Hay chúng ta nói một câu khiến người đứng đối diện bạn cũng không hiểu? Đó là vì bạn chưa chắc chắn cách nắm bắt trọng âm của tự trong giờ Anh. Nếu khách hàng đặt trọng âm sai âm huyết hoặc nói trường đoản cú mà không tồn tại trọng âm, các bạn sẽ gặp khó khăn trong cả hai việc nói và nghe khi tiếp xúc tiếng Anh. 

Trong mỗi một từ sẽ sở hữu được một trọng âm. Trọng âm là âm huyết được phân phát âm to và cụ thể hơn, nhấn mạnh vào hơn các âm tiết khác trong từ, dùng làm phân biệt trường đoản cú này với từ khác. Khi tra trong từ điển, các bạn sẽ xác định trọng âm của từ bằng ký hiệu (‘) trước âm ngày tiết là trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, có không ít từ được viết như thể nhau nhưng mà sẽ mang nghĩa khác nhau, nhiều loại từ khác nhau nếu trọng âm khác nhau. Do vậy, nếu như bạn không phát âm đúng trọng âm, fan nghe sẽ thiếu hiểu biết hoặc hiểu lầm ý nhiều người đang nói. Ví như từ desert, nếu như danh từ sẽ đánh trọng âm vào âm trước tiên /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu rượu cồn từ đang đánh trọng âm vào âm đồ vật hai /dɪˈzɜrt/ tức là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Quy tắc trọng âm tiếng anh

Bạn cảm thấy thật cực nhọc để phân biệt trọng âm trong một từ? hay bạn stress với bài toán tra trọng âm tiếng Anh trong từ điển? Đừng lo lắng, hãy đuc rút ngay 15 quy tắc lưu lại trọng âm trong giờ đồng hồ Anh dưới đây.

2. Âm ngày tiết là gì?

Để phát âm được trọng âm tiếng Anh của một từ, trước hết người học đề nghị hiểu được thế nào là âm tiết. Mỗi từ hầu hết được cấu tạo từ những âm tiết.

Âm tiết là 1 trong những đơn vị phạt âm, gồm tất cả một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (p, k, t, m, n…) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ rất có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

3. Quy tắc tấn công trọng âm trong giờ Anh

Có 2 cách thức trọng âm yêu cầu để đánh trọng âm cho một từ:

Mỗi từ bỏ chỉ gồm một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được đánh ở nguyên âm thay vày phụ âm
*

Bạn rất có thể nhớ nguyên tắc và kiểm soát trọng âm đúng mực trong trường đoản cú điển


3.1. Trọng âm của từ có hai âm tiết

Quy tắc 1: đa phần danh từ và tính từ trong tiếng Anh gồm hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một số trong những từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm không giống nhau tùy trực thuộc vào từ loại. Như recorddesert sẽ gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết đầu tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai khi là hễ từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường phù hợp ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một trong những động từ cũng có thể có trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ nhất nếu có âm tiết máy hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: hầu như động từ cùng giới từ có hai âm huyết thì dìm âm sẽ lâm vào âm tiết sản phẩm hai

Ví dụ:

Động từ: kiến thiết /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường vừa lòng ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ giỏi tính từ chứa nguyên âm nhiều năm ở âm tiết sản phẩm công nghệ hai thì dìm trọng âm sẽ rơi vào tình thế chính âm tiết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: các từ chỉ số l­uợng nhận trọng âm sống từ cuối chấm dứt bằng đuôi – teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ngơi nghỉ từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của từ bỏ có tía âm ngày tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh trường đoản cú có bố âm tiết, giả dụ âm tiết thứ hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết máy nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, động từ, tính từ bỏ khi tất cả âm huyết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và chấm dứt là phụ âm thì trọng âm rơi vào âm sản phẩm công nghệ haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

3.3. Trọng âm của từ tất cả tiền tố với hậu tố

Quy tắc 8: những từ tất cả hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấp vào âm huyết ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: những từ tất cả hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ có trọng âm rơi vào chính âm huyết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: những từ bao gồm hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chủ yếu của từ cội không cố kỉnh đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ có hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, giải pháp công nghệ /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ dứt bằng những đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết lắp thêm nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm lâm vào cảnh chính các âm ngày tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: số đông các tiền tố không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào hoàn cảnh những âm yếu ớt như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú nguyên tắc trọng âm khi phát âm tiếng Anh để thuận lợi nhận biết khi chạm mặt từ mới


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

4. Vị sao đề nghị đánh trọng âm trong giờ Anh?

Bạn từng nghĩ rằng chỉ việc phát âm và đúng là đủ, phải gì mang lại trọng âm? Vậy thì các bạn đã nhầm. Việc xác định trọng âm trong tiếng Anh hết sức quan trọng, ví dụ đem lại những lợi ích như sau:

4.1. Khiến cho bạn phân biệt được các từ dễ nhầm lẫn

Trong giờ Anh, bao hàm từ tuy cách viết với phát âm như thể nhau nhưng mà lại sở hữu nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm máu được dấn trọng âm.

Trọng âm phân minh từ này với tự khác lúc nghe và nói giờ Anh, bởi đặt không đúng trọng âm có thể khiến đọc nhầm thanh lịch từ khác với nghĩa không giống nhau. 

4.2. Tránh hiểu nhầm vào giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh và truyền tải mọi thông tin quan trọng dù tốc độ nói nhanh khi nghe đến người quốc tế nói giờ đồng hồ Anh. Nếu như khách hàng biết rõ trọng âm của từ, bạn có thể nghe và nắm bắt thông tin rất tốt dù bạn ta “nói nhanh như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có không ít tình huống “dở khóc dở cười” đã xẩy ra chỉ vị nói giờ đồng hồ Anh không tồn tại trọng âm và bạn nghe hiểu theo nghĩa khác. Điều này là rất là nguy hiểm nếu khách hàng dùng giờ đồng hồ Anh để giao tiếp với khách hàng hàng, đối tác nước ngoài.

4.3. Giúp bạn phát âm chuẩn chỉnh và tất cả ngữ điệu trường đoản cú nhiên

Thứ ba, trọng âm tạo nên ngữ điệu tự nhiên của câu nói, khiến cho giọng nói giờ đồng hồ Anh uyển chuyển, chuyên nghiệp, mang phong thái giống người bạn dạng xứ. Nếu không tồn tại trọng âm sẽ khiến cho những lời nói trở đề xuất nhàm chán, ko lôi cuốn, gọi Tiếng Anh như đã phiên âm giờ việt. Một câu nói với ngữ điệu lên xuống chắc chắn sẽ thu hút người nghe hơn tương đối nhiều so với cùng 1 câu nói bằng bằng, đều đều không cảm xúc. 

Ngoài ra, lúc luyện phát âm, bạn hãy nhớ là học bởi Bảng phiên âm tiếng anh quốc tế IPA. IPA là 1 trong những chữ cái khối hệ thống ký hiệu ngữ âm đa số dựa trên cam kết tự Latin. Bảng phiên âm giờ đồng hồ Anh IPA được phát minh sáng tạo bởi hiệp hội Ngữ âm quốc tế vào vào cuối thế kỷ 19 như là một trong những tiêu chuẩn chỉnh của phân phát âm nghỉ ngơi dạng viết. Cam kết hiệu IPA bao gồm 1 hoặc nhiều phần tử của hai loại cơ bản, nguyên âm cùng phụ âm. Vì chưng vậy, lúc học tiếng đứa bạn phải mày mò về phiên âm thế giới để hiểu rõ cách phân phát âm tiếng anh chứ không phải nhìn vào mặt chữ của tự đó.

Xem thêm:

Xem ngay quy tắc tiến công trọng âm để có phát âm chuẩn:

5. Trọng âm giờ đồng hồ Anh trong câu

Trong giờ đồng hồ Anh, không chỉ từ mang trọng âm, cơ mà câu cũng có thể có trọng âm. Hồ hết từ được dấn trọng âm thì hay phát âm to hơn và chậm rãi hơn số đông từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng, bởi khi nói, từ mà tín đồ nói nhận trọng âm cũng tương tự cách mà người ta đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói. Xung quanh ra, trọng âm câu còn tạo ra giai điệu, xuất xắc tiếng nhạc mang lại ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, khiến cho sự biến đổi trong vận tốc nói giờ Anh. Bí quyết nhịp thân từ được tiến công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa phải ai khác đã ở vào lớp học)I’m in the classroom (Tôi vẫn ở trong lớp học tập chứ chưa phải ở nơi nào khác)

Trong một câu, phần nhiều các từ được chia thành hai loại, đó là từ thuộc về mặt nội dung (content words) cùng từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Bọn họ thường nhấn trọng âm vào những từ thuộc về phương diện nội dung, bởi vì đây là các từ đặc biệt và với nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to lớn me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ ở trong về mặt nội dung: được dìm trọng âm

Những từ có nghĩa Ví dụ
Động trường đoản cú chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ hễ từ (dạng bao phủ định)don’t, can’t, aren’t
Đại trường đoản cú chỉ địnhthis, that, those, these
Từ để hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ ở trong về khía cạnh cấu trúc: ko được thừa nhận trọng âm

Những từ thuộc về khía cạnh cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ rượu cồn từcan, should, must
Động từ ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native giải quyết một số câu tiến công trọng âm vào đề thi THPT nước nhà nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT giang sơn môn giờ Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT non sông môn giờ Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm vẫn yêu ước thí sinh kiếm tìm từ có cách tiến công trọng âm khác với các từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đã hướng dẫn bí quyết làm bài bác trọng âm trong bài thi giờ đồng hồ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các giải đáp A, C, D đúng nguyên tắc 2; câu trả lời B là ngoại lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 3: te’rrificÁp dụng phần để ý đối cùng với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng nguyên tắc 2; đáp án B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study ngoại lệ→ Chọn giải đáp A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summaryÁp dụng nguyên tắc 3: se’lectionÁp dụng phần chú ý đối với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn lời giải C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng luật lệ 3: a’ddition→ C là câu trả lời đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu vấn đáp đúng

7. Bài bác tập

Để củng cố kiến thức đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh, TOPICA Native sẽ tổng đúng theo một số câu hỏi để các bạn rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Sản phẩm C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đấy là những kỹ năng cơ bạn dạng nhất và phương pháp đánh trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng nội dung bài viết Tổng hòa hợp quy tắc tiến công trọng âm “bất bại” trong giờ Anh của TOPICA Native có ích với bạn. Hãy áp dụng ngay bây giờ để mau lẹ sở hữu một giọng vạc âm khi hiểu tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên nhất nhé!

Để học phát âm tiếng Anh chuẩn nhất, rất tốt là rèn luyện thường xuyên với người bản xứ. Tò mò công thức làm chủ tiếng Anh chưa đến 30 phút từng ngày cùng giáo viên 100% Âu – Úc – Mỹ trên đây.