Dịp cận Tết, phí đổi tiền lẻ lên đến 30% Gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động, từ dịch vụ đổi tiền trên mạng đến đổi tiền trực tiếp, với mức phí cao chót vót lên tới 30%" /> Dịp cận Tết, phí đổi tiền lẻ lên đến 30% Gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động, từ dịch vụ đổi tiền trên mạng đến đổi tiền trực tiếp, với mức phí cao chót vót lên tới 30%" />

SIẾT CHẶT VIỆC ĐỔI TIỀN MỚI MỆNH GIÁ NHỎ

Dù Ngân sản phẩm Nhà nước liên tục "siết" bài toán đổi tiền mới, mặc dù những giao dịch thay đổi tiền new trên mạng với cạnh các cổng cvào hùa vẫn rất sống động vào số đông ngày cuối năm.


Bạn đang xem: Siết chặt việc đổi tiền mới mệnh giá nhỏ

*
Dịp cận Tết, tổn phí thay đổi tiền lẻ lên đến 30%" />