Tired Đi Với Giới Từ Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ bestbocadoctor.com.Học các từ các bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Tired đi với giới từ gì

used to lớn describe people, ideas, or subjects that are not interesting because they are very familiar:
*

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép

Xem thêm:

giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập bestbocadoctor.com English bestbocadoctor.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi cải thiện trải nghiệm về tự Điển bestbocadoctor.com của bạn. Đóng làm cho bài khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message