Truyện Cười Tiếng Anh Đơn Giản

Bạn cũng muốn Tham Gia cùng Đồng học Tiếng Anh Online Để Được cung cấp Miễn phí tổn Và update Tài Liệu Hot mới Nhất? Hãy Tham Gia nhóm Với chúng tôi Nhé.

Bạn đang xem: Truyện cười tiếng anh đơn giản

https://www.facebook.com/groups/912042482184254/

Anh Ngữ Major – Hãy học Tiếng Anh theo cách Của Bạn


*
1. Money và Friends

“Since he lost his money, half his friends don’t know him any more”“And the other half ?”“They don’t know yet that has lost it”1.Tiền cùng bạn

– từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết cho tới hắn nữa.– Còn nửa kia ?– Họ chưa biết là hắn đã hết tiền.

*
2. The River Isn’t Deep

A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep.“No”, replied the boy, and the rider started khổng lồ cross, but soon found that he & his horse had khổng lồ swim for their lives.When the traveller reached the other side he turned và shouted : “I thought you said it wasn’t deep ?”“It isn’t”, was the boy’s reply : “it only takes grandfather’s ducks up lớn their middles !”

2.Dòng sông không sâu

Một lữ khách hàng đi ngựa chiến đến một dòng sông xa lạ.

Xem thêm:

Ông ta hỏi một thiếu hụt niên xem loại sông ấy tất cả sâu không.– ko đâu, chú nhỏ bé đáp, và bạn kỵ mã ban đầu vượt sông. Nhưng ngay tiếp nối ông thừa nhận ra từ đầu đến chân lẫn con ngữa đều bắt buộc bơi trối chết.Khi bạn lữ khách sẽ tới bờ mặt kia, ông quay trở về hét lên :– Tao cứ tưởng mi nói là sông không sâu.– Ðúng vắt mà, chú bé xíu đáp:– nước sông này chỉ ngập ngang bụng đồng chí vịt của ông con cháu thôi.

3. A Cow Grazing

Artist : “That, sir, is a cow grazing”Visitor : “Where is the grass ?”Artist : “The cow has eaten it”Visitor : “But where is the cow ?”Artist : “You don’t suppose she’d be fool enough to stay there after she’d eaten all the grass, bởi you ?”

3. Bò nạp năng lượng cỏ

Họa sĩ : – bức tranh đó vẽ một bé bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.Khách : – bao gồm thấy cỏ đâu ?Họa sĩ : – bé bò ăn hết rồi.Khách : – cụ còn bé bò đâu ?Họa sĩ : – Chứ bộ ông tưởng bé bò lại ngu tới cả đứng ỳ sinh hoạt đó sau khoản thời gian đã ăn uống hết cỏ sao ông ?